Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Solucions Industrials Moron Grup SL li informa que és titular del website www.mgrup.net Solucions Industrials Moron Grup SL CIF B 64892771 Av. Catalunya nº9 08440 Cardedeu (Barcelona) D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, Solucions Industrials Moron Grup SL informa de les següents dades: El titular d’aquesta pàgina web és Solucions Industrials Moron Grup SL, amb CIF B64892771 i domicili social a l’av. Catalunya nº9, 08440 Cardedeu (Barcelona), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 40572, Llibre 367815 , Full / Bup, Foli 0797 Secc. General. Incrip. 1ª. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és administracio@mgrup.net .

Usuari i règim de responsabilitats

 

La navegació, accés i ús per la websites de Solucions Industrials Moron Grup SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per la pàgina de Solucions Industrials Moron Grup SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. La pàgina web de Solucions Industrials Moron Grup SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.
  • L’ús de de la informació, serveis i dades ofertes per Solucions Industrials Moron Grup SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

 

Solucions Industrials Moron Grup S.L. no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa . Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços. Solucions Industrials Moron Grup S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, Solucions Industrials Moron Grup SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

 

Solucions Industrials Moron Grup S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant pel que fa als continguts de la website, com en les condicions d’ús de la mateixa. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Reserva de cookies

 

Solucions Industrials Moron Grup S.L. es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pel seu website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, Solucions Industrials Moron Grup SL informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a la website de Solucions Industrials Moron Grup SL no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

Protecció de dades

 

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de SOLUCIONS INDUSTRIALS MORON GRUP SL amb CIF B64892771 i domicili social situat en AVDA CATALUNYA, 9, LOCAL 1 08440, CARDEDEU (BARCELONA), amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, SOLUCIONS INDUSTRIALS MORON GRUP SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

SOLUCIONS INDUSTRIALS MORON GRUP SLinforma que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que SOLUCIONS INDUSTRIALS MORON GRUP SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic administracio@mgrup.net

Al seu torn, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902.877.192.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de SOLUCIONS INDUSTRIALS MORON GRUP SL. “

 

propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de la seva pàgina pertanyen, per si o com a cessionària, a Solucions Industrials Moron Grup SL Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets estan reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de la seva pàgina web sense el consentiment exprés de Solucions Industrials Moron Grup SL

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Solucions Industrials Moron Grup S.L. es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i Solucions Industrials Moron Grup SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i Solucions Industrials Moron Grup SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de Barcelona. Solucions Industrials Moron Grup S.L. es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i Solucions Industrials Moron Grup SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i Solucions Industrials Moron Grup SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de Barcelona.